OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Brands4U s.r.o. zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty Brands4U s.r.o. v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek http://www.brands4u.sk. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci, při registraci do soutěží a při nákupu, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách brands4u souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Brands4U s.r.o.

Brands4U s.r.o. shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů Brands4U s.r.o., nabízení obchodu nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby Brands4U s.r.o. Brands4U s.r.o. nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravní společnosti, a to pouze údaje potřebné k úspěšnému doručení zásilky subjektu. Brands4U s.r.o. předává tyto osobní údaje dopravní společnosti Intime, případně dalším přepravcům, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od Brands4U s.r.o., tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit registraci do soutěží a provést nákupy. Registrovaný subjekt může své osobní údaje opravit v rámci sekce můj účet, která je přístupná po přihlášení. Brands4U s.r.o. registraci zákazníka u Brands4U s.r.o. na jeho žádost zruší. Se zrušením registrace dojde k vymazání veškerých osobních údajů registrovaného zákazníka.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to telefonicky na telefonním čísle 00420 736 622 688, nebo na e-mailovou adresu info@brands4u.sk. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace subjektu.

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá Brands4U s.r.o. registrovaným subjektům informace ve formě newsletteru. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zrušit odhlášením v samotném těle newsletteru, nebo na telefonním čísle 00420 736 622 688, nebo na e-mailové adrese info@brands4u.sk.

Subjekt bere na vědomí, že stránky brands4u jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.