KONTAKT

Brands4U s.r.o.

IČ: 04523121
DIČ: CZ04523121
zapsaná v Obchodním Rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka č.: C249083

Kontaktná adresa / Address: Kvestorská 337/5, Praha 4, PSČ: 140 00
Korešpondenčná adresa / Postal address: Kvestorská 337/5, Praha 4, PSČ: 140 00

e-mail: info(@)brands4u.sk
tel. / phone: +421 (0) 944 434 296 
Po - Pia: info linka 09:00 - 18:00 hod.